Scholen en BrowseAloud

Citaat Technische maatjes bij dyslexie (uitgave van OCW Masterplan Dyslexie, hoofdstuk 2.2.9 BrowseAloud):


"Scholen die werk maken van dyslexiebeleid, doen er verstandig aan hun website en elektronische leeromgeving te voorzien van een voorleeshulp zoals BrowseAloud. Hiermee wordt de tekst voorgelezen en toont een tweekleurige meeleescursor, eventueel in een vergrotingsvenster, wat wordt voorgelezen. Hiervoor hoeven geen technische aanpassingen aan de site te worden gemaakt. De school neemt een abonnement op BrowseAloud; de leerlingen en ouders met een leesprobleem kunnen de voorleessoftware gratis downloaden".